DWT Groep heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd.

Aansprakelijkheid

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de, op of via de website beschikbare, informatie. DWT Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden). Daarnaast aanvaarden we ook geen aansprakelijkheid voor het, om welke reden dan ook, niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de website.


Vrijblijvend contact met Sindy

Sindy is lid van het managementteam waarin ze vanuit haar rol als coördinator P&O het MT adviseert over alle actuele personeelszaken. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Sindy Wesdorp - den Haan
Coördinator P&O

088 777 51 00
swesdorp@dwtg.nl

    Neem contact op

    Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact op voor meer informatie.